โครงสร้างองค์กร
โครงสร้างส่วนราชการ
อำนาจหน้าที่
คำขวัญเทศบาล
วิสัยทัศน์/ยุทธศาสตร์/พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐาน
ระเบียบกฎหมาย อปท.
ระเบียบ / คำสั่งเทศบาล
เทศบัญญัติงบประมาณ
รายงานผลการดำเนินงาน
เทศบัญญัติทั่วไป
รายงานการประชุมสภาเทศบาล
เทศบัญญัติสาธารณสุข
แผนพัฒนาเทศบาล
การบริหารเงินงบประมาณ
ระเบียบ สปสช.
แผนพัฒนาบุคลากร
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
แผนจัดหาพัสดุ
แผนบริหารความต่อเนื่อง
Downloads แบบฟอร์มต่าง ๆ ในการขอรับบริการ
งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปี
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
คู่มือปฏิบัติงาน/บริการประชาชน
ข้อมูลสำหรับประชาชน
ระบบสารสนเทศ/การจัดองค์ความรู้เทศบาลตำบลบ้านแป้น
มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนเทศบาลตำบลบ้านแป้น
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลบ้านแป้น
กำลังโหลด...
 

 
โรงเรียนผู้สูงอายุส่งเสริมการฝึกอาชีพและสร้างรายได้ การจักสานก๋วยสลาก

วันที่ 7 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 น. ณ ศาลาประชาคมเมืองเทศบาลตำบลบ้านแป้น กองสวัสดิการสังคม ได้จัดกิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลบ้านแป้น (อุ้ยม่วนใจ๋) ครั้งที่ 8 ซึ่งเป็นครั้งสุดท้าย ของปีงบประมาณ 2562 โดยจัดกิจกรรมส่งเสริมการฝึกอาชีพและสร้างรายได้ ในการให้ความรู้เรื่องจักสานก๋วยสลาก เพื่อนำไปใช้ในงานประเพณีสลากภัตร ซึ่งเป็นประเพณีที่เก่าแก่ รวมถึงการจักสานตะกร้า และผลิตภัณฑ์ในรูปแบบต่างๆจากไม้ไผ่วัสดุธรรมชาติ โดยคุณศรีนวล ติขะ ปราชญ์ชาวบ้าน หมู่ 8 บ้านม่วงต้นผึ้ง ต.บ้านแป้น

 

นอกจากนี้ยังได้จัดกิจกรรมนันทนาการ ฝึกทักษะ สมาธิ อาทิ หมากรุก บิงโก โดยนายธีระศักดิ์ จันทร์ภิรมย์ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรี ได้กล่าวปิดโครงการในช่วงสุดท้ายของกิจกรรม////////

 

 
Facebook
twitter
3.229.122.219
วันนี้
34
เมื่อวานนี้
112
เดือนนี้
1,043
เดือนที่ผ่านมา
4,518
ปีนี้
55,007
เริ่มนับ 24 ม.ค. 2555
otop