โครงสร้างองค์กร
โครงสร้างส่วนราชการ
อำนาจหน้าที่
คำขวัญเทศบาล
วิสัยทัศน์/ยุทธศาสตร์/พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐาน
ระเบียบกฎหมาย อปท.
ระเบียบ / คำสั่งเทศบาล
เทศบัญญัติงบประมาณ
รายงานผลการดำเนินงาน
เทศบัญญัติทั่วไป
รายงานการประชุมสภาเทศบาล
เทศบัญญัติสาธารณสุข
แผนพัฒนาเทศบาล
การบริหารเงินงบประมาณ
ระเบียบ สปสช.
แผนพัฒนาบุคลากร
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
แผนจัดหาพัสดุ
แผนบริหารความต่อเนื่อง
Downloads แบบฟอร์มต่าง ๆ ในการขอรับบริการ
งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปี
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
คู่มือปฏิบัติงาน/บริการประชาชน
ข้อมูลสำหรับประชาชน
ระบบสารสนเทศ/การจัดองค์ความรู้เทศบาลตำบลบ้านแป้น
มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนเทศบาลตำบลบ้านแป้น
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลบ้านแป้น
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
กำลังโหลด...
 

 
พัฒนาศักยภาพคนพิการและผู้ดูแลคนพิการ

วันที่ 28 มกราคม 2563 เวลา 09.00 น. นายธีระศักดิ์ จันทร์ภิรมย์ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแป้น ได้เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพคนพิการและผู้ดูแลคนพิการประจำปี 2563 เพื่อส่งเสริมให้คนพิการ และผู้ดูแลคนพิการเกิดความรู้ ความเข้าใจในสิทธิประโยชน์ สวัสดิการการช่วยเหลือที่พึงจะได้รับจากหน่วยงานภาครัฐตลอดจนส่งเสริมให้เกิดการรวมกลุ่ม ดูแล ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน โดยได้รับการอนุเคราะห์วิทยากรจากโรงพยาบาลลำพูน มาให้ความรู้เกี่ยวกับการดุแลสุขภาพจิต การฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ โดยมีผู้พิการ ผู้ดูแลคนพิการ ผู้ช่วยคนพิการ และ อสม. เข้าร่วมกิจกรรม ณ ศาลาประชาคมเมืองเทศบาลตำบลบ้านแป้น

 
Facebook
twitter
3.226.245.48
วันนี้
6
เมื่อวานนี้
33
เดือนนี้
871
เดือนที่ผ่านมา
1,774
ปีนี้
22,774
เริ่มนับ 24 ม.ค. 2555
otop