โครงสร้างองค์กร
โครงสร้างส่วนราชการ
อำนาจหน้าที่
คำขวัญเทศบาล
วิสัยทัศน์/ยุทธศาสตร์/พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐาน
ระเบียบกฎหมาย อปท.
ระเบียบ / คำสั่งเทศบาล
เทศบัญญัติงบประมาณ
รายงานผลการดำเนินงาน
เทศบัญญัติทั่วไป
รายงานการประชุมสภาเทศบาล
เทศบัญญัติสาธารณสุข
แผนพัฒนาเทศบาล
การบริหารเงินงบประมาณ
ระเบียบ สปสช.
แผนพัฒนาบุคลากร
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
แผนจัดหาพัสดุ
แผนบริหารความต่อเนื่อง
Downloads แบบฟอร์มต่าง ๆ ในการขอรับบริการ
งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปี
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
คู่มือปฏิบัติงาน/บริการประชาชน
ข้อมูลสำหรับประชาชน
ระบบสารสนเทศ/การจัดองค์ความรู้เทศบาลตำบลบ้านแป้น
มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนเทศบาลตำบลบ้านแป้น
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลบ้านแป้น
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
กำลังโหลด...
 

 
พลังงานจว.ลพ มอบตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์

วันที่ 27 พฤษภาคม 2563 เวลา 13.30 น. นายพรศักดิ์ แก้ววิจิตร รองปลัดเทศบาลตำบลบ้านแป้น รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม เป็นตัวแทนรับมอบตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน 2 ตู้ จากผู้แทนของสำนักงานพลังงานจังหวัดลำพูน พร้อมกันนี้เทศบาลได้ส่งมอบให้กลุ่มวิสาหกิจชุมชนพัดใบตาลโบราณ บ้านรั้วทุ่ง ตำบลหนองหนาม โดยนางมาลี มณีทอง เป็นผู้รับมอบ เพื่อนำไปใช้ในการอบวัสดุเพื่อทำพัดใบตาลโบราณ เตรียมพัฒนาสินค้ายกระดับเป็นสินค้าโอทอป 5 ดาวของชุมชนในอนาคตด้วย

//////////////////

 
Facebook
twitter
3.236.52.197
วันนี้
30
เมื่อวานนี้
31
เดือนนี้
31
เดือนที่ผ่านมา
1,832
ปีนี้
20,160
เริ่มนับ 24 ม.ค. 2555
otop