โครงสร้างองค์กร
โครงสร้างส่วนราชการ
อำนาจหน้าที่
คำขวัญเทศบาล
วิสัยทัศน์/ยุทธศาสตร์/พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐาน
ระเบียบกฎหมาย อปท.
ระเบียบ / คำสั่งเทศบาล
เทศบัญญัติงบประมาณ
รายงานผลการดำเนินงาน
เทศบัญญัติทั่วไป
รายงานการประชุมสภาเทศบาล
เทศบัญญัติสาธารณสุข
แผนพัฒนาเทศบาล
การบริหารเงินงบประมาณ
ระเบียบ สปสช.
แผนพัฒนาบุคลากร
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
แผนจัดหาพัสดุ
แผนบริหารความต่อเนื่อง
Downloads แบบฟอร์มต่าง ๆ ในการขอรับบริการ
งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปี
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
คู่มือปฏิบัติงาน/บริการประชาชน
ข้อมูลสำหรับประชาชน
ระบบสารสนเทศ/การจัดองค์ความรู้เทศบาลตำบลบ้านแป้น
มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนเทศบาลตำบลบ้านแป้น
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลบ้านแป้น
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
กำลังโหลด...
 

 
เยี่ยมให้กำลังใจ และมอบบ้านให้แก่คนพิการ

วันที่ 17 สิงหาคม 2563 อบจ.ลำพูน นำโดย ดร.นิรันดร์ ด่านไพบูลย์ นายก อบจ.ลำพูน ร่วมกับ เทศบาลตำบลบ้านแป้น นำโดยนายธีระศักดิ์ จันทร์ภิรมย์ ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล ผู้ใหญ่บ้าน และ อสม. ลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจ และมอบบ้านให้แก่คนพิการในเขตเทศบาลตำบลบ้านแป้น ที่ขอรับความช่วยเหลือจากกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดลำพูน จำนวน 4 ราย ในพื้นที่บ้านขว้าง บ้านเส้ง และบ้านม่วง อาทิ การปรับปรุงห้องน้ำ ,ปรับปรุงหลังคาบ้าน และปรับปรุงบริเวณบ้าน ให้เหมาะสมแก่การดำรงชีวิตของผู้พิการ ให้ได้รับความสะดวก ไม่เป็นภาระของคนในครอบครัว รวมเป็นเงินงบประมาณ 147,409.35 บาท...

 
Facebook
twitter
18.207.108.182
วันนี้
59
เมื่อวานนี้
171
เดือนนี้
1,475
เดือนที่ผ่านมา
1,965
ปีนี้
1,475
เริ่มนับ 24 ม.ค. 2555
otop