โครงสร้างองค์กร
โครงสร้างส่วนราชการ
อำนาจหน้าที่
คำขวัญเทศบาล
วิสัยทัศน์/ยุทธศาสตร์/พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐาน
ระเบียบกฎหมาย อปท.
ระเบียบ / คำสั่งเทศบาล
เทศบัญญัติงบประมาณ
รายงานผลการดำเนินงาน
เทศบัญญัติทั่วไป
รายงานการประชุมสภาเทศบาล
เทศบัญญัติสาธารณสุข
แผนพัฒนาเทศบาล
ระเบียบ สปสช.
แผนพัฒนาบุคลากร
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
แผนจัดหาพัสดุ
แผนบริหารความต่อเนื่อง
Downloads แบบฟอร์มต่าง ๆ ในการขอรับบริการ
งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปี
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
คู่มือปฏิบัติงาน/บริการประชาชน
ข้อมูลสำหรับประชาชน
ระบบสารสนเทศ/การจัดองค์ความรู้เทศบาลตำบลบ้านแป้น
มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนเทศบาลตำบลบ้านแป้น
กำลังโหลด...
 

 
กิจกรรมเดย์แคมป์ เพื่อเพิ่มทักษะ พัฒนาร่างกาย สติปัญญา และอารมณ์ นักเรียนโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบ้านแป้น

 วันที่ 28  กันยายน 2561  ที่ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบ้านแป้น ได้จัดกิจกรรมเดย์แคมป์  เพื่อเพิ่มทักษะ  พัฒนาร่างกาย  สติปัญญา  และอารมณ์ ของเด็กๆผ่านกิจกรรม ฐานการเรียนรู้ต่างๆ 5 รูปแบบ โดยมีนายธีระศักดิ์  จันทร์ภิรมย์  ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรี หัวหน้าส่วนราชการ คณะกรรมการสถานศึกษา  สมาชิกสภาเทศบาล  กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน มาร่วมให้กำลังใจ นอกจากนี้ยังมีผู้ปกครอง ผู้ใหญ่ใจดี  ร่วมสนับสนุน นม  ไอศกรีม แก่เด็กๆ สร้างความสนุกสนานแก่เด็กๆเป็นอย่างมาก 

////////////// 
 
 
Facebook
twitter
3.87.147.184
วันนี้
17
เมื่อวานนี้
154
เดือนนี้
2,839
เดือนที่ผ่านมา
5,219
ปีนี้
23,624
เริ่มนับ 24 ม.ค. 2555
otop