โครงสร้างองค์กร
โครงสร้างส่วนราชการ
อำนาจหน้าที่
คำขวัญเทศบาล
วิสัยทัศน์/ยุทธศาสตร์/พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐาน
ระเบียบกฎหมาย อปท.
ระเบียบ / คำสั่งเทศบาล
เทศบัญญัติงบประมาณ
รายงานผลการดำเนินงาน
เทศบัญญัติทั่วไป
รายงานการประชุมสภาเทศบาล
เทศบัญญัติสาธารณสุข
แผนพัฒนาเทศบาล
การบริหารเงินงบประมาณ
ระเบียบ สปสช.
แผนพัฒนาบุคลากร
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
แผนจัดหาพัสดุ
แผนบริหารความต่อเนื่อง
Downloads แบบฟอร์มต่าง ๆ ในการขอรับบริการ
งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปี
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
คู่มือปฏิบัติงาน/บริการประชาชน
ข้อมูลสำหรับประชาชน
ระบบสารสนเทศ/การจัดองค์ความรู้เทศบาลตำบลบ้านแป้น
มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนเทศบาลตำบลบ้านแป้น
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลบ้านแป้น
กำลังโหลด...
 

 
ส่งเสริมศักยภาพเด็กและเยาวชน ประจำปีงบประมาณ 2563

วันที่ 10 มกราคม 2563 เวลา 09.00 น. นายชาตรี กิตติธนดิตถ์ นายอำเภอเมืองลำพูน ได้เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการส่งเสริมศักยภาพเด็กและเยาวชน ประจำปีงบประมาณ 2563 ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนอนุบาลเทศบาล ตำบลบ้านแป้น โดยมี นายธีระศักดิ์ จันทร์ภิรมย์ ปลัดเทศบาลตำบลบ้านแป้น ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรี พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล เจ้าหน้าที่ และ ผู้นำท้องที่ ให้การต้อนรับ การจัดกิจกรรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนเกิดการพัฒนาด้านต่างๆอย่างสมวัย ได้แสดงความรู้ ความสามารถผ่านกิจกรรมต่างๆที่เป็นประโยชน์และสร้างสรรค์ ตลอดจนปลูกฝังจิตสำนึกในความรักชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ โดยมีกิจกรรมนันทนาการมากมาย รวมถึงการบินมาร่วมในกิจกรรมของเฮลิคอปเตอร์ จากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ สร้างความตื่นเต้น สนุกสนานให้กับเด็กๆเป็นอย่างมาก.....

 
Facebook
twitter
3.233.221.149
วันนี้
168
เมื่อวานนี้
141
เดือนนี้
1,923
เดือนที่ผ่านมา
2,517
ปีนี้
4,440
เริ่มนับ 24 ม.ค. 2555
otop