โครงสร้างองค์กร
โครงสร้างส่วนราชการ
อำนาจหน้าที่
คำขวัญเทศบาล
วิสัยทัศน์/ยุทธศาสตร์/พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐาน
ระเบียบกฎหมาย อปท.
ระเบียบ / คำสั่งเทศบาล
เทศบัญญัติงบประมาณ
รายงานผลการดำเนินงาน
เทศบัญญัติทั่วไป
รายงานการประชุมสภาเทศบาล
เทศบัญญัติสาธารณสุข
แผนพัฒนาเทศบาล
การบริหารเงินงบประมาณ
ระเบียบ สปสช.
แผนพัฒนาบุคลากร
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
แผนจัดหาพัสดุ
แผนบริหารความต่อเนื่อง
Downloads แบบฟอร์มต่าง ๆ ในการขอรับบริการ
งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปี
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
คู่มือปฏิบัติงาน/บริการประชาชน
ข้อมูลสำหรับประชาชน
ระบบสารสนเทศ/การจัดองค์ความรู้เทศบาลตำบลบ้านแป้น
มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนเทศบาลตำบลบ้านแป้น
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลบ้านแป้น
กำลังโหลด...
 

 
ทต.บ้านแป้นจัดมหกรรมสร้างสุขภาพ เฉลิมพระเกียรติ 85 พรรษา มหาราชา

          นายชัยวัฒน์   ศรีพฤกษ์   นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแป้น   ขอเชิญพี่น้องประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมโครงการมหกรรมสร้างสุขภาพ เฉลิมพระเกียรติ   85   พรรษา มหาราชา และโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ประจำปี 2555   เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ     5    ธันวาคม  2555   เพื่อแสดงความจงรักภักดี   และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่ออาณาประชาราษฎร์    สำหรับกิจกรรมประกอบไปด้วย   พิธีลงนามถวายพระพร  ผู้แทนภาครัฐและเอกชนร่วมถวายพุ่ม , พิธีมอบโล่พ่อดีเด่นประจำปี 2555, การประกวดทำอาหารเมนูชูสุขภาพและอาหารปลอดภัย, การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่งผู้สูงอายุ ,การเดินเทิดพระเกียรติ, การแข่งขันเปตอง, การจัดนิทรรศการสร้างสุขภาพ และการบริการตรวจสุขภาพเบื้องต้นให้กับพี่น้องประชาชนที่มาร่วมงานฟรี     โดยกิจกรรมดังกล่าวจะจัดขึ้น ณ  บริเวณสนามสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านแป้น ในวันที่ 5 ธันวาคม 2555 ที่จะถึงนี้ เริ่มตั้งแต่เวลา 07.00 น. เป็นต้นไป

 
Facebook
twitter
18.210.28.227
วันนี้
124
เมื่อวานนี้
151
เดือนนี้
3,086
เดือนที่ผ่านมา
2,877
ปีนี้
52,532
เริ่มนับ 24 ม.ค. 2555
otop