โครงสร้างองค์กร
โครงสร้างส่วนราชการ
อำนาจหน้าที่
คำขวัญเทศบาล
วิสัยทัศน์/ยุทธศาสตร์/พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐาน
ระเบียบกฎหมาย อปท.
ระเบียบ / คำสั่งเทศบาล
เทศบัญญัติงบประมาณ
รายงานผลการดำเนินงาน
เทศบัญญัติทั่วไป
รายงานการประชุมสภาเทศบาล
เทศบัญญัติสาธารณสุข
แผนพัฒนาเทศบาล
การบริหารเงินงบประมาณ
ระเบียบ สปสช.
แผนพัฒนาบุคลากร
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
แผนจัดหาพัสดุ
แผนบริหารความต่อเนื่อง
Downloads แบบฟอร์มต่าง ๆ ในการขอรับบริการ
งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปี
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
คู่มือปฏิบัติงาน/บริการประชาชน
ข้อมูลสำหรับประชาชน
ระบบสารสนเทศ/การจัดองค์ความรู้เทศบาลตำบลบ้านแป้น
มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนเทศบาลตำบลบ้านแป้น
กำลังโหลด...
 

 
ทต.บ้านแป้นขอเชิญชมการแข่งขันกีฬาพิทักษ์คุรุจตุรมิตรสิงห์สัมพันธ์ ครั้งที่ 19 ประจำปี 2557

       นายชัยวัฒน์   ศรีพฤกษ์  นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลบ้านแป้น   เปิดเผยว่า  การออกกำลังกายและการเล่นกีฬาอย่างสม่ำเสมอเป็นส่วนหนึ่งที่จะสามารถช่วยพัฒนาคนได้อย่างมีประสิทธิภาพ และช่วยพัฒนาให้มีร่างกายแข็งแรง มีสุขภาพจิตที่ดี  เพื่อส่งเสริมการออกกำลังกายและเล่นกีฬาเพื่อสุขภาพ  ตลอดจนเพื่อใช้กิจกรรมกีฬาเป็นสื่อกลางในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างหน่วยงานราชการ  เทศบาลตำบลบ้านแป้นได้กำหนดการแข่งขันกีฬาพิทักษ์คุรุจตุรมิตรสิงห์สัมพันธ์  ครั้งที่ 19   ประจำปี  2557  ในวันศุกร์ที่  21 กุมภาพันธ์  2557    สนามกีฬากลางเทศบาลตำบลบ้านแป้น  ประเภทกีฬาสากลได้แก่ฟุตบอลชาย  7  คน,วอลเล่ย์บอลชาย-หญิง,เปตอง ชาย-หญิง,ตะกร้อชาย  กีฬาพื้นบ้านได้แก่  วิ่งผลัดกระสอบชาย-หญิง,วิ่งผลัดลูกโปร่งน้ำชาย-หญิง,วิ่งผลัดฮูลาฮูปชาย-หญิง,วิ่งสามขาสามัคคีชาย-หญิง ฯลฯ  สำหรับทีมที่จะเข้าแข่งขันกีฬาในครั้งนี้ประกอบด้วย ทต.ท่าเชียงทอง,ทต.เหมืองจี้,ทต.ศรีบัวบาน,อบต.หนองหนาม,อบต.ป่าสัก,เครือข่ายครู,สภ.เหมืองจี้   จึงขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนพี่น้องประชาชนในเขตเทศบาลตำบลบ้านแป้นหรือผู้ที่สนใจ  ร่วมชมและร่วมเชียร์ทัพนักกีฬาจากหน่วยงานต่างๆ ในวันศุกร์ที่  21 กุมภาพันธ์  2557  ณ สนามกีฬากลางเทศบาลตำบลบ้านแป้น เริ่มเวลา  07.30 น.เป็นต้นไป  

 

 
Facebook
twitter
3.85.92.139
วันนี้
120
เมื่อวานนี้
219
เดือนนี้
5,306
เดือนที่ผ่านมา
5,008
ปีนี้
31,099
เริ่มนับ 24 ม.ค. 2555
otop