โครงสร้างองค์กร
โครงสร้างส่วนราชการ
อำนาจหน้าที่
คำขวัญเทศบาล
วิสัยทัศน์/ยุทธศาสตร์/พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐาน
ระเบียบกฎหมาย อปท.
ระเบียบ / คำสั่งเทศบาล
เทศบัญญัติงบประมาณ
รายงานผลการดำเนินงาน
เทศบัญญัติทั่วไป
รายงานการประชุมสภาเทศบาล
เทศบัญญัติสาธารณสุข
แผนพัฒนาเทศบาล
การบริหารเงินงบประมาณ
ระเบียบ สปสช.
แผนพัฒนาบุคลากร
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
แผนจัดหาพัสดุ
แผนบริหารความต่อเนื่อง
Downloads แบบฟอร์มต่าง ๆ ในการขอรับบริการ
งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปี
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
คู่มือปฏิบัติงาน/บริการประชาชน
ข้อมูลสำหรับประชาชน
ระบบสารสนเทศ/การจัดองค์ความรู้เทศบาลตำบลบ้านแป้น
มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนเทศบาลตำบลบ้านแป้น
กำลังโหลด...
 

 
เทศบาลตำบลบ้านแป้นร่วมกับ พมจ.ลำพูน กำหนดมอบผ้าห่ม ในวันที่ 12 มีนาคม

เทศบาลตำบลบ้านแป้น  กำหนดมอบผ้าห่มให้กับผู้ด้อยโอกาสในเขตเทศบาลตำบลบ้านแป้น  ในวันที่  12 มีนาคม  2557  เริ่มเวลา  09.00  น.  เป็นต้นไป  ณ   ศาลาประชาคมเมืองเทศบาลตำบลบ้านแป้น   จำนวน  180  ผืน สำหรับผ้าห่มได้รับการสนับสนุนจาก  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลำพูน จึงขอประชาสัมพันธ์ให้กับผู้ที่มีรายชื่อและผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมกิจกรรมในวันดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน

 
Facebook
twitter
3.85.92.139
วันนี้
119
เมื่อวานนี้
219
เดือนนี้
5,306
เดือนที่ผ่านมา
5,008
ปีนี้
31,099
เริ่มนับ 24 ม.ค. 2555
otop