โครงสร้างองค์กร
โครงสร้างส่วนราชการ
อำนาจหน้าที่
คำขวัญเทศบาล
วิสัยทัศน์/ยุทธศาสตร์/พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐาน
ระเบียบกฎหมาย อปท.
ระเบียบ / คำสั่งเทศบาล
เทศบัญญัติงบประมาณ
รายงานผลการดำเนินงาน
เทศบัญญัติทั่วไป
รายงานการประชุมสภาเทศบาล
เทศบัญญัติสาธารณสุข
แผนพัฒนาเทศบาล
การบริหารเงินงบประมาณ
ระเบียบ สปสช.
แผนพัฒนาบุคลากร
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
แผนจัดหาพัสดุ
แผนบริหารความต่อเนื่อง
Downloads แบบฟอร์มต่าง ๆ ในการขอรับบริการ
งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปี
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
คู่มือปฏิบัติงาน/บริการประชาชน
ข้อมูลสำหรับประชาชน
ระบบสารสนเทศ/การจัดองค์ความรู้เทศบาลตำบลบ้านแป้น
มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนเทศบาลตำบลบ้านแป้น
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลบ้านแป้น
กำลังโหลด...
 

 
ทต.บ้านแป้น ขอแสดงความยินดีกับเด็กเก่งคว้าเหรียญทองจากประเทศเวียดนาม

         เด็กลำพูนคว้าทองการแข่งขัน world skills ฝีมือแรงงานอาเซียน   สาขาการออกแบบเขียนแบบเครื่องกลด้วยคอมพิวเตอร์   ณ กรุงฮานอย ประเทศเวียดนาม   ระหว่างวันที่ 23-28 ตุลาคม 2557  ที่ผ่านมา   โดยประเทศไทย ส่งตัวแทนเข้าแข่งขันในครั้งนี้ 41 คน จาก 25 สาขา  ได้ 7  เหรียญทอง ซึ่งนายสุรพงค์ ดวงสีลา คว้าเหรียญทอง จากสาขา การออกแบบเขียนแบบเครื่องกลด้วยคอมพิวเตอร์ และจะเป็นตัวแทนประเทศไทยในระดับโลกที่ ประเทศบราซิล ในเดือน สิงหาคม 2558 ณ ประเทศบราซิล
              ปัจจุบัน นายสุรพงค์ ดวงสีลา ศึกษาอยู่ที่ คณะวิศวะช่างกล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ปีสุดท้าย   เป็นบุตรของ นางประไพ   ศิริสิทธิ์ มารดา  และบิดานายนิคม  ดวงสีลา  ปัจจุบันเสียชีวิต    นายสุรพงค์  ดวงสีลา   อาศัยอยู่บ้านเลขที่   102   ม.7    ต.บ้านแป้น อ.เมือง จ.ลำพูน    เทศบาลตำบลบ้านแป้นจึงขอยกย่องและขอแสดงความยินดีกับครอบครัวของนายสุรพงค์  ดวงสีลา  เป็นอย่างยิ่ง

 
Facebook
twitter
18.210.28.227
วันนี้
124
เมื่อวานนี้
151
เดือนนี้
3,086
เดือนที่ผ่านมา
2,877
ปีนี้
52,532
เริ่มนับ 24 ม.ค. 2555
otop