โครงสร้างองค์กร
โครงสร้างส่วนราชการ
อำนาจหน้าที่
คำขวัญเทศบาล
วิสัยทัศน์/ยุทธศาสตร์/พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐาน
ระเบียบกฎหมาย อปท.
ระเบียบ / คำสั่งเทศบาล
เทศบัญญัติงบประมาณ
รายงานผลการดำเนินงาน
เทศบัญญัติทั่วไป
รายงานการประชุมสภาเทศบาล
เทศบัญญัติสาธารณสุข
แผนพัฒนาเทศบาล
การบริหารเงินงบประมาณ
ระเบียบ สปสช.
แผนพัฒนาบุคลากร
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
แผนจัดหาพัสดุ
แผนบริหารความต่อเนื่อง
Downloads แบบฟอร์มต่าง ๆ ในการขอรับบริการ
งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปี
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
คู่มือปฏิบัติงาน/บริการประชาชน
ข้อมูลสำหรับประชาชน
ระบบสารสนเทศ/การจัดองค์ความรู้เทศบาลตำบลบ้านแป้น
มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนเทศบาลตำบลบ้านแป้น
กำลังโหลด...
 

 
ทต.บ้านแป้น เชิญเที่ยวงานวันเด็กพร้อมรับของขวัญมากมาย

 

 

นายชัยวัฒน์   ศรีพฤกษ์   นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแป้น   เปิดเผยว่า เด็กและเยาวชนเป็นทรัพยากรอันทรงคุณค่าของสังคม   ซึ่งเป็นกำลังสำคัญในการที่จะพัฒนาประเทศชาติต่อไปในอนาคต    ดังนั้นการพัฒนาให้เด็กและเยาวชนมีความพร้อมทั้งด้านร่างกาย    อารมณ์   สังคมและสติปัญญา   จึงเป็นสิ่งสำคัญเพื่อเป็นการส่งเสริมเด็กและเยาวชนให้มีความกล้าแสดงออกในทางที่ถูกต้องและสร้างสรรค์   ตลอดจนเป็นการเปิดโอกาสให้เด็กได้เรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ    เทศบาลตำบลบ้านแป้นซึ่งเป็นส่วนราชการท้องถิ่นที่ดูแลรับผิดชอบพื้นที่ มีความใกล้ชิดกับครอบครัว    สังคมและชุมชนมากที่สุด  จึงได้กำหนดจัดงาน วันเด็กแห่งชาติประจำปี 2558  ในวันศุกร์ที่  9  มกราคม  2558  ณ บริเวณสนามกีฬากลางเทศบาลตำบลบ้านแป้น   ตั้งแต่เวลา  08.30  น.  เป็นต้นไป     โดยกิจกรรมประกอบไปด้วย    ซุ้มสอยดาว   วาดภาพระบายสี   ประกวดการเขียนและการอ่าน     เล่นเกมบนเวทีพร้อมรับของรางวัล    และชมการแสดงจากน้องๆ นักเรียนในเขตเทศบาล และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก       ทั้งนี้ทางเทศบาลได้จัดเตรียมอาหารกลางวัน  ไอศกรีม  นม   พร้อมชุดของขวัญและหางบัตรร่วมลุ้นรับรางวัลบนเวที    สำหรับเด็ก ๆ  ที่มาร่วมงานทุกคน

 

     ดังนั้นจึงขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนเด็กๆ ได้มาร่วมกิจกรรมวันเด็กเทศบาลตำบลบ้านแป้นในวันศุกร์ที่   9  มกราคม  2558  ที่จะถึงนี้   พร้อมเชิญชวนผู้ปกครอง    บริษัท    ห้างร้าน    ร่วมบริจาคอาหารหรือขนมเพื่อมอบให้กับเด็กๆ  ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป   สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กองการศึกษา   หรือ งานประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลบ้านแป้น  หมายเลขโทรศัพท์ 0 5357-3641 ต่อ  21,16 ในวันและเวลาราชการ 

 
Facebook
twitter
3.85.92.139
วันนี้
116
เมื่อวานนี้
219
เดือนนี้
5,306
เดือนที่ผ่านมา
5,008
ปีนี้
31,099
เริ่มนับ 24 ม.ค. 2555
otop