โครงสร้างองค์กร
โครงสร้างส่วนราชการ
อำนาจหน้าที่
คำขวัญเทศบาล
วิสัยทัศน์/ยุทธศาสตร์/พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐาน
ระเบียบกฎหมาย อปท.
ระเบียบ / คำสั่งเทศบาล
เทศบัญญัติงบประมาณ
รายงานผลการดำเนินงาน
เทศบัญญัติทั่วไป
รายงานการประชุมสภาเทศบาล
เทศบัญญัติสาธารณสุข
แผนพัฒนาเทศบาล
การบริหารเงินงบประมาณ
ระเบียบ สปสช.
แผนพัฒนาบุคลากร
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
แผนจัดหาพัสดุ
แผนบริหารความต่อเนื่อง
Downloads แบบฟอร์มต่าง ๆ ในการขอรับบริการ
งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปี
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
คู่มือปฏิบัติงาน/บริการประชาชน
ข้อมูลสำหรับประชาชน
ระบบสารสนเทศ/การจัดองค์ความรู้เทศบาลตำบลบ้านแป้น
มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนเทศบาลตำบลบ้านแป้น
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลบ้านแป้น
กำลังโหลด...
 

 
“โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร”

                        เทศบาลตำบลบ้านแป้นร่วมกับสำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูนและสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลำพูนจัด“โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่         เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร”ในวันพฤหัสบดีที่ 27 กรกฎาคม 2560ณ สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านแป้น อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน ตั้งแต่เวลา 07.30 น. เป็นต้นไป ภายในงานมีการจัดนิทรรศการและสาธิตด้านเกษตรจากหน่วยงานราชการ อาทิ สำนักงานเกษตรลำพูนและสหกรณ์ลำพูน สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลำพูน สำนักงานประมงจังหวัดลำพูน สำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดลำพูน ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านแมลงเศรษฐกิจจังหวัดเชียงใหม่ ร้านธงฟ้าราคาประหยัด และบริษัทเบทาโกร ออกบูธจำหน่ายสินค้ากลุ่มเนื้อสัตว์และอาหารแปรรูปราคาถูกนอกจากนี้ยังมีการให้คำปรึกษาด้านการเกษตรและมีวัสดุทางการเกษตรแจกเป็นจำนวนมาก เช่น พันธุ์ปลานิล ปุ๋ย เมล็ดพันธุ์พืช ต้นกล้าหม่อนพันธุ์เชียงใหม่ 60 ยาตำราหลวงทำหมันให้สุนัขและแมว วินิจฉัยศัตรูพืชให้คำปรึกษาปัญหาด้านเกษตรกรรม สอนวิธีการใช้ Application เพื่อคำนวณต้นทุนทางการเกษตร และอื่นๆอีกมากมาย   นอกจากนี้ ภายในงานยังมีการประกวดส้มตำลีลา  ,   ประกวดกล้วยน้ำว้า    ,ประกวดลำไย,ประกวดไก่พื้นบ้าน(ไก่ชน)  

                         ดังนั้น เทศบาลตำบลบ้านแป้นจึงขอเชิญชวนเกษตรกร และประชาชนในเขตเทศบาลตำบลบ้านแป้น หรือพื้นที่ใกล้เคียงที่สนใจ เข้าร่วมโครงการตามวันและเวลาดังกล่าว

 

 
Facebook
twitter
18.210.28.227
วันนี้
124
เมื่อวานนี้
151
เดือนนี้
3,086
เดือนที่ผ่านมา
2,877
ปีนี้
52,532
เริ่มนับ 24 ม.ค. 2555
otop