โครงสร้างองค์กร
โครงสร้างส่วนราชการ
อำนาจหน้าที่
คำขวัญเทศบาล
วิสัยทัศน์/ยุทธศาสตร์/พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐาน
ระเบียบกฎหมาย อปท.
ระเบียบ / คำสั่งเทศบาล
เทศบัญญัติงบประมาณ
รายงานผลการดำเนินงาน
เทศบัญญัติทั่วไป
รายงานการประชุมสภาเทศบาล
เทศบัญญัติสาธารณสุข
แผนพัฒนาเทศบาล
ระเบียบ สปสช.
แผนพัฒนาบุคลากร
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
แผนจัดหาพัสดุ
แผนบริหารความต่อเนื่อง
Downloads แบบฟอร์มต่าง ๆ ในการขอรับบริการ
งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปี
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
คู่มือปฏิบัติงาน/บริการประชาชน
ข้อมูลสำหรับประชาชน
ระบบสารสนเทศ/การจัดองค์ความรู้เทศบาลตำบลบ้านแป้น
มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนเทศบาลตำบลบ้านแป้น
กำลังโหลด...
 

 
ผลิตภัณฑ์ของชมรมผู้พิการฯ ตำบลบ้านแป้น กุ๊บหอมหน้อย

ผลิตภัณฑ์ของชมรมผู้พิการฯ ตำบลบ้านแป้น "กุ๊บหอมหน้อย" ของฝากที่เป็นเอกลักษณ์ของตำบลบ้านแป้น งานหัตถกรรม หมวกจิ๋ว สานจากใบตาล ใส่เครื่องหอม  เป็นของฝาก ของที่ระลึก กิ๊บเก่ ไม่เหมือนใคร....
รายได้นำเข้าชมรมผู้พิการ เพื่อช่วยเหลือคนพิการ และผู้ดูแลผู้พิการ เทศบาลตำบลบ้านแป้น

 

 
Facebook
twitter
3.87.147.184
วันนี้
18
เมื่อวานนี้
154
เดือนนี้
2,839
เดือนที่ผ่านมา
5,219
ปีนี้
23,624
เริ่มนับ 24 ม.ค. 2555
otop