โครงสร้างองค์กร
โครงสร้างส่วนราชการ
อำนาจหน้าที่
คำขวัญเทศบาล
วิสัยทัศน์/ยุทธศาสตร์/พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐาน
ระเบียบกฎหมาย อปท.
ระเบียบ / คำสั่งเทศบาล
เทศบัญญัติงบประมาณ
รายงานผลการดำเนินงาน
เทศบัญญัติทั่วไป
รายงานการประชุมสภาเทศบาล
เทศบัญญัติสาธารณสุข
แผนพัฒนาเทศบาล
การบริหารเงินงบประมาณ
ระเบียบ สปสช.
แผนพัฒนาบุคลากร
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
แผนจัดหาพัสดุ
แผนบริหารความต่อเนื่อง
Downloads แบบฟอร์มต่าง ๆ ในการขอรับบริการ
งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปี
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
คู่มือปฏิบัติงาน/บริการประชาชน
ข้อมูลสำหรับประชาชน
ระบบสารสนเทศ/การจัดองค์ความรู้เทศบาลตำบลบ้านแป้น
มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนเทศบาลตำบลบ้านแป้น
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลบ้านแป้น
กำลังโหลด...
 

 
รับมอบเกียรติบัตรเข้าร่วมจัดนิทรรศการรางวัลเลิศรัฐประจำปี พ.ศ. 2562

วันที่ 30 กันยายน 2562 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดลำพูน นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานมอบเกียรติบัตร แก่ เทศบาลตำบลบ้านแป้น และบ้านแป้นหมู่ที่ 6 ในโอกาสเข้าร่วมจัดนิทรรศการและนำเสนอผลการดำเนินงานเชิงประจักษ์ เพื่อประกอบการประเมินรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี พ.ศ. 2562 สาขาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐหมวดที่ 1 ด้านการนำองค์การ และความรับผิดชอบต่อสังคม เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2562 โดยนายรังสรรค์ ขว้างแป้น ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลบ้านแป้น และนายวีระชัย ชัยยศ กำนันตำบลบ้านแป้น เป็นตัวแทนประชาชนเข้ารับเกียรติบัตรดังกล่าว

 
Facebook
twitter
3.233.221.149
วันนี้
166
เมื่อวานนี้
141
เดือนนี้
1,923
เดือนที่ผ่านมา
2,517
ปีนี้
4,440
เริ่มนับ 24 ม.ค. 2555
otop