โครงสร้างองค์กร
โครงสร้างส่วนราชการ
อำนาจหน้าที่
คำขวัญเทศบาล
วิสัยทัศน์/ยุทธศาสตร์/พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐาน
ระเบียบกฎหมาย อปท.
ระเบียบ / คำสั่งเทศบาล
เทศบัญญัติงบประมาณ
รายงานผลการดำเนินงาน
เทศบัญญัติทั่วไป
รายงานการประชุมสภาเทศบาล
เทศบัญญัติสาธารณสุข
แผนพัฒนาเทศบาล
การบริหารเงินงบประมาณ
ระเบียบ สปสช.
แผนพัฒนาบุคลากร
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
แผนจัดหาพัสดุ
แผนบริหารความต่อเนื่อง
Downloads แบบฟอร์มต่าง ๆ ในการขอรับบริการ
งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปี
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
คู่มือปฏิบัติงาน/บริการประชาชน
ข้อมูลสำหรับประชาชน
ระบบสารสนเทศ/การจัดองค์ความรู้เทศบาลตำบลบ้านแป้น
มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนเทศบาลตำบลบ้านแป้น
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลบ้านแป้น
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
กำลังโหลด...
 

 
รับสมัครจ้างเหมาบริการ ปฏิบัติงานป้องกันฯ 2 อัตรา

เทศบาลตำบลบ้านแป้น รับสมัคร จ้างเหมาบริการ ปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จำนวน 2 อัตรา ขอเอกสารการสมัครได้ที่กองคลัง ตั้งแต่วันที่ 1 - 6 ตุลาคม  2563  ในวันเวลาราชการ

ดูรายละเอียดเอกสาร คลิกที่ลิงค์นี้
https://www.facebook.com/TbBpcountryofcivis
 
Facebook
twitter
3.237.254.197
วันนี้
8
เมื่อวานนี้
44
เดือนนี้
1,404
เดือนที่ผ่านมา
2,049
ปีนี้
27,610
เริ่มนับ 24 ม.ค. 2555
otop