โครงสร้างองค์กร
โครงสร้างส่วนราชการ
อำนาจหน้าที่
คำขวัญเทศบาล
วิสัยทัศน์/ยุทธศาสตร์/พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐาน
ระเบียบกฎหมาย อปท.
ระเบียบ / คำสั่งเทศบาล
เทศบัญญัติงบประมาณ
รายงานผลการดำเนินงาน
เทศบัญญัติทั่วไป
รายงานการประชุมสภาเทศบาล
เทศบัญญัติสาธารณสุข
แผนพัฒนาเทศบาล
การบริหารเงินงบประมาณ
ระเบียบ สปสช.
แผนพัฒนาบุคลากร
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
แผนจัดหาพัสดุ
แผนบริหารความต่อเนื่อง
Downloads แบบฟอร์มต่าง ๆ ในการขอรับบริการ
งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปี
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
คู่มือปฏิบัติงาน/บริการประชาชน
ข้อมูลสำหรับประชาชน
ระบบสารสนเทศ/การจัดองค์ความรู้เทศบาลตำบลบ้านแป้น
มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนเทศบาลตำบลบ้านแป้น
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลบ้านแป้น
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
กำลังโหลด...
 

 
แผ่นพับผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชน และร้านอาหารแนะนำ


พัดใบตาล (กลุ่มพัดใบตาลบ้านรั้ว-ทุ่ง โทร.089- 9530664) จำหน่ายพัดใบตาลทั้งปลีกและส่ง

พัดใบตาล


หมวกสาน (พิสมัยทำหมวก โทร. 053 -573532,081-5956319)

จำหน่ายหมวกหลากหลายชนิด เช่น หมวกคาวบอย  หมวกแหม่ม  หมวกกระปุก มีขายทั้งปลีกและส่ง


แชมพูสมุนไพร โทรศัพท์ 053-521286, 081-8827607

จำหน่าย  แชมพูทำจากสมุนไพร  เช่น ดอกอัญชัญ ประคำดีควาย  ตระไคร้หอม  ใบเตย 


กระเทียมดองบ้านแป้น โทรศัพท์ 053 - 521240

จำหน่าย  กระเทียมดอง  เน้นคัดสรรวัตถุดิบอย่างดี  สดใหม่  สะอาด ปลอดภัย   จำหน่ายในราคาถูก


Facebook
twitter
18.207.108.182
วันนี้
55
เมื่อวานนี้
171
เดือนนี้
1,475
เดือนที่ผ่านมา
1,965
ปีนี้
1,475
เริ่มนับ 24 ม.ค. 2555
otop